Tìm Trường

Phân loại, tìm kiếm, và so sánh các trường theo chi phí, địa điểm và lĩnh vực học tập.

Chương trình đào tạo

Tìm danh sách các chương trình theo địa điểm hoặc theo phân loại.

Blog

Lên kế hoạch du học là một điều tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng khiến bạn nản chí; vì thế hãy để chúng tôi trở thành người dẫn đường của bạn.

Tất cả các trường

Các trường nổi bật

Chào mừng đến Boarding Schools in the USA

/vi/about

Bạn muốn học Tiếng Anh tại Mỹ?

Nếu ước mơ của bạn là học tập ở nước ngoài và học tiếng Anh tại một trường đại học và cao đẳng Mỹ, bạn đã tìm đúng nơi có thể cung cấp các thông tin đó! Boarding Schools in the USA (Học tập tại Mỹ) là tổ chức cung cấp thông tin giáo dục dành cho sinh viên quốc tế. Bạn có thể liên hệ và yêu cầu thông tin từ các trường đại học Mỹ hoặc trường đào tạo Anh ngữ trực tiếp và miễn phí trên trang web BoardingSchoolsUSA.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin về trường nội trú tại Mỹ và Canada trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng lựa chọn Các Trường Nội Trú trong mục Công Cụ Tìm Kiếm Trường Ở Mỹ để tìm các chương trình học của  trường nội trú và trung học cơ sở,  chương trình Hè, và  chương trình dự bị đại học.

Giới Thiệu

Cảm nghĩ

Về StudyUSA

Giới thiệu về Study in the USA

Giải thưởng và Chứng nhận