เกี่ยวกับเรา

Study in the USA ® คืออะไร

Study in the USA® เริ่มต้นด้วยเป้าหมายง่าย ๆ เพียงเป้าหมายเดียว คือ: นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และแนะนำหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา 35 ปีต่อมา หนังสือนิตยสารของ Study in the USA® และเว็บไซต์ StudyUSA.com ที่มีในหลายภาษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติก็ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่มีความนิยมในกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติ และได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาและประสบการณ์จริงจากนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีความแตกต่างและความซับซ้อนเท่าเทียมกับภาษาที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้น Study in the USA® จึงเสนอบทความที่มีคำอธิบายทุกอย่างตั้งแต่เกรดเฉลี่ย (GPA) ไปจนถึงการโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อการศึกษาให้แก่ท่าน หากท่านต้องการทราบว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร ท่านสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวที่นักศึกษาชาวต่างชาติเขียนแบ่งบันไว้ได้ที่เว็บไซต์ StudyUSA.com

มหาวิทยาลัยและหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง ทุกแห่งเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ธรรมดาและล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่านสามารถทำการค้นหาและติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ StudyUSA.com

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครเข้าศึกษาในทุกขั้นตอน

กระบวนการสมัครเข้าศึกษานั้นอาจมีความยุ่งยากและซับซ้อน ท่านจะต้องทำข้อสอบหลายตัว เขียนบทเรียงความ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เราสามารถช่วยท่านได้เพราะเราผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาแล้ว Study in the USA® จะให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการสมัครเข้าศึกษาแก่ท่าน

มองหานิตยสารของ Study in the USA® ได้ในประเทศของท่าน!

นิตยสารของ Study in the USA® ถูกจัดพิมพ์เพื่อให้แก่นักศึกษาเท่านั้น ท่านสามารถขอรับนิตยสารนี้ได้ที่สำนักงานแนะแนวด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา งานแฟร์การศึกษา สำนักงานจัดหางาน และสำนักงานแห่งอื่นอีกหลายแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดนิตยสารนี้ได้ที่นี่